Tumblelog by Soup.io
  • ohfucktycznie
  • reksi0
  • serplesniowy
  • withmyheadinspace
  • beltane
  • hattivatti
  • nezavisan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabanshe banshe
9629 cf86
Reposted fromHiroTailo HiroTailo viabanshe banshe
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viabanshe banshe
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viabanshe banshe
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
zastanów się nad tym, co mi kiedyś mówiłeś i nad tym, co teraz robisz.
Reposted frommdjg mdjg viadreams-come-true dreams-come-true
Tylko patrz i spojrzeniem wyznawaj mi miłość.
— Małpa

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka

June 23 2017

1857 803f 500
Reposted fromennomane ennomane viaangusiasty angusiasty
9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
5544 6542 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
6385 6295 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
4058 6b46 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viaNSFWorld NSFWorld
9718 4860 500

temporarywhales:

This sign has been up by my house for weeks and curiosity got the better of me so i texted the number and:

image
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaangusiasty angusiasty
0741 8ce7 500
Reposted frommart6na mart6na viaangusiasty angusiasty

June 22 2017

Kiedy siedzę tu i powoli zamykają się moje oczy 
Biorę kolejny głęboki oddech 
I czuję wiat przechodzący przez moje ciało 
Jestem jedynym w Twojej duszy 
Odbijam wewnętrzne światło 
Chronię tych, którzy Cię trzymają 
Tulę Twoje wewnętrzne dziecko 

Potrzebuję spokoju 
W miejscu gdzie mogę się skryć 
Potrzebuję spokoju 
Żadnych zmian, dni idą dalej 

Gdzie idziemy gdy już nie wiemy 
i jak mamy rozpalić płomień kiedy jest zimno?
Dlaczego śnimy kiedy nasze myśli nic nie znaczą 
i kiedy nauczymy się kontroli?
Reposted byguerrieracalvados
8964 2fff 500
Reposted fromfungi fungi viaambassadorofdumb ambassadorofdumb
4183 c226 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl