Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

7662 4519 500
Skazani na WOODSTOCK PrzedWOODSTOCKowy zawrót głowy
Reposted fromreksi0 reksi0

May 30 2015

Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda festiwal z perspektywy bungee? Zobaczcie koniecznie to zdjęcie sferyczne: https://goo.gl/maps/XiZ9S
Reposted fromreksi0 reksi0

March 28 2015

February 26 2015

Woodstock <3
Reposted fromreksi0 reksi0

February 01 2015

5812 dbc4 500
siema!
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viareksi0 reksi0

January 30 2015

1412 eda7 500
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaPawelS PawelS

January 27 2015

Fot. Łukasz Widziszowski
Reposted fromreksi0 reksi0

December 18 2014

woodstock love <3

August 22 2014

August 20 2014

Play fullscreen
Zaraz będzie ciemno!
Reposted fromreksi0 reksi0

August 09 2014

Mail od jednego z Woodstockowiczów.
Reposted fromwithmyheadinspace withmyheadinspace

August 08 2014

July 04 2014

June 26 2014

Limitowana puszka z projektem Jurka Owsiaka na jubileuszowy, 20. Przystanek Woodstock Lidl - 2,49zł :)
Reposted fromreksi0 reksi0
Z końcem czerwca do ogólnopolskiej sprzedaży trafią limitowane puszki Lecha Premium. W tym roku dwa projekty puszek i po raz pierwszy w historii woodstockowe puszki będą dostępne w całej Polsce na miesiąc przed Woodstockiem;)
Reposted fromreksi0 reksi0
Z końcem czerwca do ogólnopolskiej sprzedaży trafią limitowane puszki Lecha Premium. W tym roku dwa projekty puszek i po raz pierwszy w historii woodstockowe puszki będą dostępne w całej Polsce na miesiąc przed Woodstockiem;)
Reposted fromreksi0 reksi0
Z końcem czerwca do ogólnopolskiej sprzedaży trafią limitowane puszki Lecha Premium. W tym roku dwa projekty puszek i po raz pierwszy w historii woodstockowe puszki będą dostępne w całej Polsce na miesiąc przed Woodstockiem;)
Reposted fromreksi0 reksi0

June 25 2014

Kto, ze starej, zeszłorocznej ekipy chce sie zobaczyć na Wood w zupowym gronie?
— react'owac proszę!
Reposted byzupowiczeWoodstock-Festivalniewychamowaneeserplesniowypl

June 18 2014

Pomóż dzieciom z cukrzyca w dostępie do informacji!


Kliknij na glukometr Accu-Chek® Preforma Nano, a Roche Diagnostics Polska przekaże pieniądze na szkolenie nauczycieli, którzy w codziennej pracy mają kontakt z dzieċmi z cukrzycą. Możesz klikaċ raz dziennie do zakończenia akcji 30 czerwca 2014 r.
Przekaż znajomym - im więcej osób kliknie, tym więcej pieniędzy zasili powyższy cel.
Reposted fromreksi0 reksi0

June 17 2014

5271 396c
Poka pieroga
Reposted fromvs vs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl